Nordiske skribenter søges / Nordic writers needed

For english – please read below.

VOLUME er et musik-bureau, som laver kreative, strategiske partnerskaber mellem brands og artister, festivaler eller musikmiljøer. Vi bor i København, men tænker – og arbejder ofte – globalt.

Vi har skabt projekter som MØ x Microsoft, Hi-Fi Scenen med artister som Röyksopp, Jonathan Johansson og Silvana Imam, Tuborg Musikhjælp, Local Heroes med Kaizers Orchestra og mange, mange flere stærke partnerskaber – som vi mener er vejen til et sundere kommercielt og et stærkere kulturelt miljø.

Vi har nu et projekt, som kræver at vi udvider holdet i Danmark, Norge, Finland og Sverige. For hvert landesprog skal vi bruge et hold af freelancere, som skriver levende og med en egen tone. Vi har brug for specialister indenfor felterne musik, film, tv-serier, apps og litteratur. Stillingen er freelance med fast timeløn. Vi tænker at du:

 • elsker at udtrykke dig skriftligt
 • konsumerer pop-kultur på et højt niveau
 • måske læser kommunikation, musik, IT eller kultur-studier på universitetet eller lignende uddannelse
 • måske har lært dig selv at formidle som en naturlig del af det at bruge dine medier
 • er selvstændig, men elsker at være en del af et hold
 • er online, loyal, til at få fat på og kan rykke hurtigt på en opgave

Vi har brug for folk, som forstår popkulturen og kan formidle den, men samtidig holde sig inden for opgavens rammer. Du skal kunne overholde deadlines og ønske at være en del af et hold, som arbejder på tværs i Norden men med verden som legeplads. Hvis du brænder for musik og marketing kan du ikke få en bedre læreplads.

 • Send en motiveret ansøgning til writer@volume.dk
 • I emnefeltet angiv dit sprog og primære interessefelt f.eks.: dansk/musik
 • I ansøgning skal fremgå links til artikler, du har skrevet, relevante SoMe profiler og andet du måtte finde relevant.

Gerne kortfattet og præcist

Ansøgningsfrist løbende
Ansøgning, CV og anbefalinger og/eller referencer sendes til writer@volume.dk
Spørgsmål vedr. stillingen rettes til nordisk projektleder, Marianne Sveum Hendriksen – marianne@volume.dk

 

IN ENGLISH

 Nordic writers for one of the leading music agencies in the North 

VOLUME is a music agency, which helps brands create strategic partnerships with artists, festivals and music sub cultures. We are music nerds that live in Copenhagen, but think, behave and work globally.

We have created projects like MØ x Microsoft, Hi-Fi Scenen with artists as Röyksopp, Jonathan Johansson and Silvana Imam, Tuborg Music Aid, Local Heroes with Kaizers Orchestra and many many other strong partnerships. Which we believe to be a short cut to a more interesting commercial field and a stronger cultural field.

VOLUME now have a project that urges us to expand the team in Denmark, Sweden, Norway and Finland. For each language we need a team of ingenious freelancers who write in a vibrant and distinct manner with their own tone of voice.

We need specialists within the fields of music, film, tv series, apps and litterature.

We are hiring freelance at a fixed rate, which will be negoitated after the application and screening process, which is the first step of joining the team. Experience may be an advantage, but is not required. About you:

 • You respect deadlines
 • You love to express yourself in writing
 • You consume pop culture at a higher than average level
 • You may be studying communication, music, IT or cultural studies at the university or another form of education
 • Or you may have taught yourself to write as a natural part of using your preferred media
 • You are an independent at heart, but you love to be a part of a team
 • You are online, loyal, easy to get in touch with and able to move fast when assigned

We need team members that understand pop culture and are able to communicate it – that can hold their tone of voice but at the same time stick to a strict guideline. If you love music & marketing our team you will not find a finer learning ground.

 • Send your motivated application to writer@volume.dk
 • Please state your your language and specialty in the subject line e.g.: danish/music
 • Please forward link to articles you have written, relevant SoMe profiles etc.

Please be brief and to the point…:)

Questions? Nordic project manager Marianne Sveum Hendriksen: marianne@volume.dk